Kulturno zgodovinske znamenitosti
 • Baumkircherjev turn

  V neposredni bližini kamnitega mostu čez reko Vipavo in patriarhovega spodnjega gradu v Vipavi je Herhlin Kranspergar leta 1342 sezidal stolpasti grad, leta 1386 pa ga je od viteza Haertla kupil grof Herman I. Celjski.

  > več
 • Rojstna hiša Simona Gregorčiča

  Hiša pesnika Simona Gregorčiča je edinstven etnološki spomenik.

  > več
 • Italijanska kostnica

  Kostnica je zgrajena na Gradiču okoli cerkve sv. Antona.

  > več
 • Domačija Cirila Kosmača

  Domačija Cirila Kosmača, enega najvidnejših slovenskih pisateljev, je etnološki spomenik iz konca 19. stoletja.

  > več
 • Napoleonov most pri Kobaridu

  Levi in desni breg Soče pod Kobaridom, kjer je soteska najožja, je že v davnih časih povezoval most.

  > več
 • Stolp v Gonjačah

  Spomenik posvečen 315 žrtvam druge svetovne vojne ter razgledni stolp iz leta 1961

  > več
 • Domačija Kamlonarše

  V bližini Partizanske bolnice Franje stoji domačija Kamlonarše. Domačija je šolski primer arhitekturno zanimive stavbne dediščine

  > več
 • Javorca, spominska cerkev Svetega Duha

  Kot najlepši spomenik 1. svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije se je Javorca leta 2007 uvrstila med zgodovinske spomenike, ki nosijo znak evropske kulturne dedišcine.

  > več
 • Novaška lok smučka

  Prve smučke so se v teh krajih v večjem številu začele pojavljati šele po letu 1920, s prihodom italijanske vojske. To je bila gorska vojska, ki je bila v zimskem času opremljena s smučmi. S tem so spodbudili vaščane Novakov, predvsem mlade, da so se začeli zanimati za smučanje.

  > več
 • Trg prve slovenske vlade

  Sredi Ajdovščine je bila 5. maja 1945 ustanovljena prva slovenska vlada po 2. svetovni vojni.

  > več
 • Utrdba Tabor nad Črničami

  Zaselek (utrdba) Tabor je služil je že Rimljanom kot opazovalna in signalna točka.

  > več
 • Aleksandrinke

  Aleksandrinke so poimenovali žene in dekleta z Goriške, ki so odhajale iskat delo v Egipt.

  > več
 • Tonocov grad

  Tonocov grad je bil poseljen v različnih obdobjih od bakrene dobe do srednjega veka.

  > več
 • Nemška kostnica

  Na vhodu v preddverje so kovana vrata, oblikovana iz puškinih cevi.

  > več
 • Josip Kocijančič

  Josip Kocjančič (1849 - 1878), narodni buditelj, pevovodja, skladatelj in publicist.

  > več

Copyright © 2011 LTO Sotočje