Pravna obvestila


Vsebina strani (fotografije, tekst, oblikovanje) je zaščitena z zakonom o varstvu avtorskih pravic Republike Slovenije in mednarodno zakonodajo o varstvu avtorskih pravic.

 

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. RDO Smaragdna pot ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, za katere nima posebne osebne privolitve obiskovalca portala www.smaragdna-pot.com. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran je ustrezno zavarovan.


Arctur d.o.o. je vzdrževalec turističnega informacijskega sistema www.smaragdna-pot.com in v skladu s pogodbo z  RDO Smaragdna pot opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala.


Izključitev odgovornosti
Za dokumente in podatke, ki so na razpolago s tega strežnika, RDO Smaragdna pot ne jamči ali prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Nekateri podatki in informacije na teh spletnih straneh so ustvarjene ali strukturirane v datotekah in formatih, ki niso popolnoma brez napak in ne moremo jamčiti da naše storitve ne bodo prekinjene ali drugače prizadete s takimi problemi. RDO Smaragdna pot ne sprejema nobene odgovornosti glede navedenih problemov kot posledico uporabe teh spletnih strani ali povezav na druge spletne strani.
 
Zunanje povezave
Zaradi prikladnosti lahko nekatere internetne strani na www.smaragdna-pot.com omogočajo povezave na druge internetne strani. RDO Smaragdna pot ni odgovorna za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako ne odobrava, jamči ali garantira za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabniki ne morejo domnevati, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži RDO Smaragdna pot .

Copyright © 2011 LTO Sotočje