Znameniti kraji
 • Plešivo

  Obmejna vasica  Plešivo z zanimivim utrjenim zaselkom Jordano, nekdaj last jezuitov.

  > več
 • Kozana

  Kozana, razgledna in razložena briška vas.

  > več
 • Vipolže

  Z ohranjenimi zapuščinami starega gradu in mlini.

  > več
 • Biljana

  Biljana je ena najlepših briških vasi, daleč naokoli prepoznavna po značilnem zvoniku oglejskega tipa na cerkvi v središču vasi.

  > več
 • Barbana

  Barbana, vas ki so jo obnovili domačini.

  > več
 • Fojana

  Fojana, vasica z bogato zgodovino.

  > več
 • Most na Soči

  Most na Soči leži na skalnatem pomolu nad sotočjem Soče in Idrijce.

  > več
 • Podnanos

  Podnanos z okolico je prvi, kjer ga pozdravijo primorsko podnebje, primorska arhitektura in vinorodne lege z žlahtnim vinom v kleteh. Skupaj z bližnjimi naselji Podbreg, Hrašče, Poreče in Orehovica, ki sestavljajo eno krajevno skupnost, je na tukajšnjem območju okoli 800 prebivalcev.

  > več
 • Ceglo

  Ceglo, majhna vasica poimenovana po rimski delavnici opeke.

  > več
 • Gradno

  Vas Gradno,  poimenovana po vrsti hrasta ki se imenuje "graden".

  > več
 • Frlanšče v Krasnem

  Frlanšče v Krasnem z ohranjeno domačijo, hišo briškega kolona.

  > več
 • Snežeče

  Z izginulim srednjeveškim gradom ter prenovljeno Polenčičevo hišo v kateri si lahko ogledate ohranjene ostanke gradu.

  > več
 • Šturje v Ajdovščini

  Na levem bregu Hublja, ki je nekoč predstavljal mejo med Goriško in Kranjsko, se s svojimi arhitekturnimi posebnostmi razprostira staro in svojevrstno naselje Šturje. Jedro naselja je Cankarjev trg, do katerega vodijo značilne ozke ulice - gase.

  > več
 • Cerovo

  Cerovo, razdeljeno na Gornje in Dolnje Cerovo.

  > več
 • Vedrijan

  Vedrijan, prve omembe vasi segajo v leto 1319.  Vas, ki je že od nekdaj bila prepoznavna po dobrem vinu.

  > več

Copyright © 2011 LTO Sotočje